9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Komunikacja nastawiona na współpracę - Akademia Menadżera (poziom Rozwój Umiejętności Menadżerskich)

Szkolenie Komunikacja nastawiona na współpracę stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Rozwój umiejętności menadżerskich w ramach 5 - stopniowego programu doskonalenia umiejętności menedżerskich:

 1. Poziom Level Basic
 2. Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich
 3. Poziom Level UP
 4. Poziom Wiedza w pigułce
 5. Poziom Level Executive

Szkolenie dedykowane szczególnie dla osób, które stawiają na rozwój umiejętności menedżerskich m.in dla:

 • sukcesorów i osób przed awansem na stanowisko menadżerskie 
 • mendżerów z krótkim stażem 
 • koordynatorów zespołów, liderów
 • osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą i zastanawiają się na zatrudnieniem osób 

Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich obejmuje szkolenia:

 1. Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie
 2. Komunikacja nastawiona na współpracę 
 3. Techniki negocjacji i podejmowania decyzji 
 4. Przywództwo

Korzyści z udziału w całym programie Rozwój umiejętności menadżerskich

 • nauczysz się w sposób optymalny planować zadania swoje i swojego zespołu
 • zdobędziesz umiejętność podejmowania ryzyka oraz myślenia intuicyjnego
 • będziesz potrafił prowadzić negocjacje z nastawieniem na współpracę
 • poznasz różnice między byciem szefem a byciem przywódcą
 • nauczysz się, jak stać się liderem

UWAGA: Wybierając CAŁY PROGRAM Rozwój umiejętności menadżerskich - skorzystasz z 10 % rabatu na program i zaooszczędzisz 967,68 zł 

Termin szkolenia:

13-14.02.2020 r.

Program szkolenia: 

Moduł I. Komunikacja interpersonalna

 • Sztuka komunikacji i porozumiewania          
 • Właściwe rozumienie procesu komunikacji
 • Aktywne słuchanie    
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – co i jak mówić?      
 • Strefy dystansu w pracy i życiu społecznym
 • Strasznie trudne zadanie – informacji zebranie       
 • Inteligencja emocjonalna (emotional intelligence) a inteligencja intelektualna (praktyczna)         
 • Czym jest emocja?     

Moduł II. Skuteczna komunikacja w zespole            

 • Budowanie skutecznych zespołów   
 • Podstawowe uwarunkowania działania zespołu     
 • Delegowanie zadań   
 • Bariery utrudniające skuteczną komunikację w grupie zadaniowej    
 • Kontrola wykonania zadań   
 • Czynniki warunkujące skuteczne działania zespołu
 • Rola lidera w zespole
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami współpracowników             
 • Budowanie relacji – proces ciągły

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa zwolniona z Vat dla szkoleń dofinansowanych w min. 70% ze środków publicznych lub unijnych (w tym z BUR)*
*W pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% Vat. Wpłata jest również rezerwacją na szkolenie.

Dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw istnieje możliwość 80 % dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Menedżera. 

HARMONOGRAM KAŻDEGO DNIA:

9:00-10:30 – zajęcia 
10:40-12:10 – zajęcia 
12.20-13.50 – zajęcia 
14.30-16.00 – zajęcia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Wałbrzych

 Uwaga: ilość miejsc ograniczona, grupa szkoleniowa liczy max. 16 osób, minimalna liczba osób na szkolenie - 8.

 Cena obejmuje:

 • Udział w 2-dniowych warsztatach prowadzonych przez PRAKTYKÓW.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Poczęstunek podczas przerwy kawowej / lunch.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.