1002

Pozyskana dotacja przez Petra Consulting

Kolejny projekt napisany przez Petra Consulting otrzymał dofinansowanie. Tym razem dofinansowanie otrzyma Przedszkole Uzdrowiskowe "Tu mieszka bajeczka".
Projekt otrzymał dofinansowanie z Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

Wnioskowana i otrzymana kwota dofinansowania to: 748 758,75 PLN.

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzono naszą firmę :)